Kategorie

Reklamační řád

  • Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady.
  • Zjištěné vady oznámí kupující prodávajícímu buď e-mailem info@canard.cz nebo na adresu provozovatele e-shopu (viz Kontakty). Ve svém oznámení musí kupující uvést jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny.
  • Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu, záruční list a jiné. Dále je nutné, aby kupující v případě že prodávajícímu vrací vadné zboží jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího. Informace o průběhu reklamace jsou zasílány formou e- mailových zpráv na adresu uvedenou kupujícím, případně na poštovní adresu uvedenou na faktuře reklamovaného zboží (příjemce). V případě, že kupující požaduje zasílání informací na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci.
  • V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se v případě reklamace domáhat, zejména aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové anebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.
  • Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování jeho reklamace.
  • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání a neodborné montáže produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Potravinové doplňky

Reklamaci lze uplatnit v případě, že je obsah směsi napaden plísní, hnilobou nebo škůdci. Reklamace bude po nahlášení telefonem nebo emailem vyřešena pro maximální spokojenost zákazníka. Reklamované zboží je nutné předložit či zaslat zpět na adresu dodavatele pro posouzení závadnosti.

Zboží není možné vrátit do 14 dnů bez udání důvodu s odkazem na § 1837 písm. d) a e) zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Reklamaci nelze uplatnit na zboží, které bylo zjevně nevhodně skladováno.

  • Reklamované zboží doručte libovoným způsobem ( PPL, DPD, Česká Pošta, Zásilkovna ) nebo osobně na naši provozovnu : Canard, Goldscheiderova 3, 30100, Plzeň, spolu s dokladem o nákupu ( fakturou ), přesným popisem reklamované vady a vyjádřením jakým způsobem požadujete reklamaci vyřídit.

  • Pokud jde o reklamaci textilních výrobků, nebo obuvi, do reklamačního řízení přijímáme pouze produkty vyprané, nebo vyčištěné.

  • žádost o výměnu velikosti, modelu, nebo vrácení zboží v zákonné 14-denní lhůtě, prosím doručit na stejnou adresu sídla společnosti: Canard, Goldscheiderova 3, Plzen, 30100 , společně se dokladem ( fakturou ) a informací jak výměnu, nebo vratku vyřídit ( číslo účtu pro vrácení peněz )