Kategorie

Reklamační řád

  • Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady.
  • Zjištěné vady oznámí kupující prodávajícímu buď e-mailem info@canard.cz nebo na adresu provozovatele e-shopu (viz Kontakty). Ve svém oznámení musí kupující uvést jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny.
  • Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu, záruční list a jiné. Dále je nutné, aby kupující v případě že prodávajícímu vrací vadné zboží jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího. Informace o průběhu reklamace jsou zasílány formou e- mailových zpráv na adresu uvedenou kupujícím, případně na poštovní adresu uvedenou na faktuře reklamovaného zboží (příjemce). V případě, že kupující požaduje zasílání informací na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci.
  • V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se v případě reklamace domáhat, zejména aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové anebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.
  • Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování jeho reklamace.
  • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání a neodborné montáže produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
  • Reklamované zboží doručte libovoným způsobem ( PPL, DPD, Česká Pošta, Zásilkovna ) nebo osobně na naši provozovnu : Canard, Goldscheiderova 3, 30100, Plzeň, spolu s dokladem o nákupu ( fakturou ), přesným popisem reklamované vady a vyjádřením jakým způsobem požadujete reklamaci vyřídit.

  • Pokud jde o reklamaci textilních výrobků, nebo obuvi, do reklamačního řízení přijímáme pouze produkty vyprané, nebo vyčištěné.

  • žádost o výměnu velikosti, modelu, nebo vrácení zboží v zákonné 14-denní lhůtě, prosím doručit na stejnou adresu sídla společnosti: Canard, Goldscheiderova 3, Plzen, 30100 , společně se dokladem ( fakturou ) a informací jak výměnu, nebo vratku vyřídit ( číslo účtu pro vrácení peněz )